Image
Top
Menu
20 januari 2016

Vreugderijkerwaard 16 januari 2016

16 januari 2016, 0,8 graden, zwaar bewolkt, regen, NNW 4 à 5 Bft

Het is koud en in delen van het land heeft het gesneeuwd. Hier in Zwolle helaas geen wit laagje. Het is zelfs grijs en zo te zien regent het in Zalk, aan deze kant van de IJssel gaat het nog even goed.

4x 16 januari Vreugderijkerwaard

Het water van de IJssel staat hoog, het vogeleiland is compleet onder water verdwenen en de uiterwaarden staan deels onder water. Toch staat het lang niet zo hoog als vorig jaar op 16 januari. Het gebied tussen de twee dijken is heel nat en drassig, mijn schoenen verdwijnen regelmatig diep in het water of de modder.

locatie 2 Vreugderijkerwaard

De oude dijk is al voor een groot deel afgegraven, nog slechts een kleine verhoging resteert. Waar de dijk helemaal weg is staat water en zo ontstaat een boeiend stelsel van sloten en geulen. Op de oude dijk vind ik slakkenhuis-vormige schelpen, waar komen deze vandaan? Zijn ze nieuw of komen ze uit de oude dijk?

Slakkenhuisschelp

Wanneer ik over de nieuwe dijk naar mijn 4e locatie loop zie ik pas goed hoeveel water er al in het gebied staat.

water in de Vreugderijkerwaard

Aan de hemel een schouwspel van wolken, voorzichtige zonnestralen en diep donkere wolken boven Zalk. Bij locatie 4 begint het ook hier te regenen. IJskoude druppels slaan hard in mijn gezicht bij deze harde wind.

Vreugderijkerwaard locatie 4De brug naar het eiland begint vorm te krijgen, een brughoofd is zichtbaar, het wapeningsstaal staat en ook de fundering van de brug is zichtbaar.

Omdat het zaterdag is wordt er niet gewerkt, op een afgelegen stuk staan de graafmachines opgesteld van groot naar klein. Voor het eerst loop ik tussen deze machtige & verwoestende (en opbouwende) machines door.

ploegam machines

De vogelkijkhut staat eenzaam met zijn poten in het water, onbereikbaar door het ontbreken van een loopbrug. Wel heb je hier een indrukwekkend uitzicht over de grote watermassa.

Op de fiets onderweg naar huis begint het te sneeuwen….

Waargenomen vogels: Vinken, Vlaamse gaai, Buizerds, Merels, Blauwe reiger, Knobbelzwanen, Kievieten, Canadese ganzen, Grauwe ganzen, Graspieper.