Image
Top
Menu
17 oktober 2017

Vreugderijkerwaard 16 oktober 2017

16 oktober 2017, 16 graden, zon en sluierwolken, ZZW 3

Het is 16 oktober, de zon schijnt, ik heb mijn handschoenen en jas aan, maar dat is eigenlijk veel te warm. Het is om kwart voor tien al 16 graden en het beloofd vandaag de warmste oktober dag ooit te worden.

locatie 1 vreugderijkerwaardMerels zingen alsof het voorjaar is en op verschillende plekken hoor ik de waterachtige zang van roodborstjes. Wanneer ik mijn fiets parkeer valt mij onmiddellijk het gegak van de ganzen op. De dijk ligt nog als een muur voor mij maar ik weet nu al zeker dat er heel veel ganzen zijn.

loc2 vreugderijkerwaard okt 2017

Er wordt vandaag gewerkt in de Vreugderijkerwaard. Op mijn 4e locatie is een bouwer bezig met de aanleg van een kademuur. IJzeren vlechtwerk en de bekisting staan al klaar, later vandaag zal de betonwagen komen om de muur te storten. Op de brug wordt de betonnen rand van de brug herstelt. Het begint er weer strak uit te zien.

Bij de vogelkijkhut zijn vele honderden brand- en grauwe ganzen, zo niet duizenden. Het gakt vrolijk door elkaar en af en toe laat een nieuwe groep ganzen zich uit de lucht vallen. Ze buitelen zich een weg naar beneden. De lepelaars zijn vertrokken, ook zijn er veel minder krakeenden dan vorige maand. Voor de hut zwemt een wintertaling. De bomen verliezen hun blad en er zitten gelen en bruinen in het landschap.

ganzen in de vreugderijkerwaard okt 2017

Als ik naar huis fiets over de Zalkerdijk komt me een betonwagen tegemoet. Op weg naar de Vreugderijkerwaard. Op weg naar het storten van een kademuur, voor natter tijden dan vandaag.

Vreugderijkerwaard locatie 4 okt 2017Waargenomen vogels: zwarte kraai, vink, roodborstje, kievit, wilde eend, slobeend, krakeend, wintertaling, grauwe gans, kuifeend, fuut, brandgans, graspieper, knobbelzwaan, blauwe reiger, grote zilverreiger, grote bonte specht, aalscholver, tureluur.