Image
Top
Menu
25 september 2017

Vreugderijkerwaard 16 september 2017

16 september 2017, 11 graden, bewolking en regen, ZW 3

Het regent, het waait, de zwaluwen vliegen laag vandaag. Heel laag. Om niet te zeggen vlak voor mijn voeten langs. Zeker bij de overstroombare brug vliegen ze continue over en onder de brug door. Het is grijs en guur. Eigenlijk is het heel somber. Maar er zijn heel veel vogels. Opvallend veel krakeenden, torenvalkjes, een stuk of drie zilverreigers en ook de grote groep lepelaars is er nog.

locatie 1 sept 2017 VreugderijkerwaardVandaag loop ik de route een keer in tegengestelde richting. Dit omdat ik na het fotograferen zo snel mogelijk naar mijn atelier ga omdat het dit weekend Open Atelier weekend is van de BZK. Wanneer ik net ben aangekomen in de Vreugderijkerwaard regent het nog. Kleine druppels zetten zich af op de lens en maken het lastig een panorama te maken. Langs de dijk bij de overstroombare brug staat een hele rij zandzakken en een graafmachine. Waarom is me onduidelijk, misschien alvast voor de grote hoogwater oefening?

locatie 4 vreugderijkerwaard sept 2017Bij de vogelkijkhut landt een groepje lepelaars. Het blijft een bijzonder gezicht om deze witte vogels over je heen te zien vliegen. (Op de foto zie ik later dat het jonge lepelaars zijn, ze hebben nog zwarte vleugelpunten.) De boerenzwaluwen die mij passeren gaan zo snel dat ze nauwelijks te fotograferen zijn.

lepelaars Vreugderijkerwaard

boerenzwaluw

Ik loop richting mijn eerste fotopunt om precies om 10.15 uur klaar te staan op mijn locatie. Helaas vandaag geen blauwe luchten, maar opnieuw grauw en grijs. Ook het groen begint al zijn kleur te verliezen. Groenen maken plaats voor bruinen. Wanneer ik op locatie 2 aankom schiet er op mijn fotopunt een kikkertje weg onder mijn voeten. Het is hier ook duidelijk nat, ik kan niet dicht bij de wilgen komen omdat het er drassig is.

locatie 2 Vreugderijkerwaard

kikker

Waargenomen vogels: torenvalk, zwarte kraai, havik, lepelaars, krakeenden, zilverreigers, fuut, wilde zwaan, grauwe gans, aalscholver, ooievaar, huiszwaluw, puttertjes